Onderzoek

Naast het optreden en het doceren houdt Wim zich bezig met onderzoek in zijn vakgebieden: muziek en wiskunde.

Muziekonderzoeken

Choir rehearsals in times of social distancing

Abstract

Due to the COVID-19 pandemic choirs were no longer allowed to rehearse in-person in 2020, 2021 and 2022. This posed major challenges, especially for senior choir members who struggle with technology.

This research examines the question how I, as a choir conductor, can contribute to the social connectedness in my elderly choirs and the musical development in times of COVID-19.

It describes and reflects on three forms of the rehearsal process: 1) online, 2) hybrid and 3) in-person with social distancing.

The ‘design as research’ (DARe) method forms the basis of this research. Based on desk research and feedback from choir members and fellow conductors, a rehearsal method has been designed, tested and further developed in ten cycles.

The outcome of the research indicates that online rehearsals may very well contribute to social connectedness and musical development of both the choir and the individual singer. During transition periods, in which live rehearsal is possible with social distancing, hybrid and fully in-person rehearsals offer the possibility of singing in four-part harmony. The hybrid form allows all members to participate. The use of Vocal Leadership contributes to a clear non-verbal communication and increases reflection, creativity and development of musical skills.Muziek en autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO

Op 5 oktober 2017 werd ik genomineerd voor de Onderwijs Top Talent Prijs voor mijn onderzoek naar muziek en autisme. Naar aanleiding hiervan geef ik graag deze kennis door in de vorm van een workshop of lezing.

Workshop Muziek en Autisme

Doelstelling
Voor de autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels waardoor zij zich niet altijd voldoende zeker voelen om mee te doen in de muziekles. Daarnaast kan het ook voor de docent lastig zijn om muziekonderwijs aan te bieden waarin elke leerling wordt aangesproken en zich veilig voelt om samen muziek te kunnen maken. Helaas komt het daardoor nog te vaak voor dat muziek een onvoldoende plaats inneemt in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is enorm zonde omdat muziekonderwijs juist deze autistische leerlingen zoveel kan bieden.

Onderzoek
In de aanbeveling Muziek en Autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO wordt de schoolproblematiek die autistische leerlingen tijdens de schoolloopbaan ondervinden beschreven en wordt dit gekoppeld aan de kwaliteiten van deze leerlingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de waarde van muziekeducatie voor de autistische leerlingen in het bijzonder. Ten slotte vindt er een aanbeveling plaats voor muziekdocenten volgens de ABCDEF-methodiek, zodat docenten handvatten hebben om autismevriendelijk muziekonderwijs te kunnen realiseren. De methodiek zorgt er tevens voor dat deze leerlingen worden geholpen bij de ontwikkeling waar zij door hun autisme problemen ondervinden.

Workshop/Lezing
In deze workshop zal het informatieve karakter hand in hand gaan met het interactieve karakter.
Eerst vindt er een introductie plaats van het onderwerp waarbij de nadruk wordt gelegd op de opbrengst van het muziekonderwijs voor autistische leerlingen. Vervolgens worden de drempels die deze leerlingen ervaren besproken en wordt er ingegaan hoe muziekonderwijs hierbij een belangrijke rol kan vervullen. Hierna zullen het onderzoek en de aanbeveling kort worden toegelicht en wordt er ingegaan welke aanbevelingen en handvatten relevant zijn voor de docent.
Eventueel kan er een interactief element aan de workshop worden toegevoegd. Aan de hand van deze ervaringen wordt de gezamenlijke opbrengst besproken en wordt er ingegaan hoe deze werkvormen kunnen worden toegepast in de dagelijkse lespraktijk.


Nominatie Onderwijs Top Talent PrijsWiskundeonderzoeken


‘Design As Research’ : Het uitdagen van bovenbouw-leerlingen wiskunde A in de vierde klas van het vwo

In mijn vwo 4-klas wiskunde A zijn er leerlingen die aangeven zich onvoldoende uitgedaagd te voelen en de lessen weinig betekenisvol te vinden. Zij ervaren wiskunde als een losstaand schoolvak waarvoor je veel sommen moet maken. Binnen dit onderzoek staat daarom het maken van een ontwerp centraal om de wiskundelessen zowel betekenisvol als uitdagend te maken. Om dit te kunnen bereiken is binnen het onderzoek de methodiek “design as research” toegepast: Uit de verlegenheidssituatie zijn vier aanleidingen beschreven. Aan de hand van literatuuronderzoek en feedback van leerlingen en wiskundecollega’s zijn ontwerpeisen en randvoorwaarden geformuleerd die de fundering van het ontwerp hebben gevormd. Op basis van een morfologisch overzicht ontstonden drie ontwerpideeën. Het beste idee is vervolgens als prototype in de praktijk getest en doorontwikkeld. Het uiteindelijke ontworpen model is een didactisch model waarbinnen betekenisvolle lessen, wiskundige verdieping, differentiatie, eigen verantwoordelijkheid en samenwerkend leren centraal staan: het ABCDE-model.