Wim Steenbakker genomineerd voor Onderwijs-TopTalentPrijs

Geüpload op 5 oktober 2017

Wim Steenbakker werd na zijn conservatoriumstudie op Codarts Rotterdam genomineerd voor de OnderwijsTopTalentPrijs 2017. Dit is een prijs voor talentvolle startende leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs die laat zien dat een lerarenopleiding een waardevolle opleiding is en dat de afgestudeerden over talloze kwaliteiten beschikken. Zijn aanbeveling Muziek en Autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO geeft een nieuwe impuls aan het reguliere muziekonderwijs.

Steenbakker was één van de 20 genomineerden in de categorie Voortgezet Onderwijs. De jury, bestaande uit Monique Marreveld, hoofdredacteur Didactief; Sylvia van Os, leerplanontwikkelaar SLO; Koen Ottenhof, docent, winnaar OnderwijsTopTalentPrijs 2016; Lisa Westerveld, lid Tweede Kamer; Rixt Zeelenberg, hoofd afdeling Toetsconstructie Cito, toonde zich onder de indruk van het niveau van alle genomineerden.

Muziek en Autisme
In zijn onderzoek beschrijft Wim, geïnspireerd voor zijn onderwerp door zijn autistische zusje, op welke manier het muziekonderwijs een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen met een autisme spectrumstoornis. Middels de ABCDEF-methodiek geeft hij docenten handvatten om autismevriendelijk muziekonderwijs te realiseren. “De methodiek zorgt er tevens voor dat deze leerlingen worden geholpen bij de ontwikkeling waar zij door hun autisme problemen ondervinden.”, legt Steenbakker uit. “Door het interactieve karakter van de muzieklessen volgt er aansluitend ook een kort stappenplan dat de docent kan helpen om op een reflectieve manier de leerlingen nog beter te kunnen laten participeren in de klas.