Muziek workshop/lezing en gastdocent

Wim deelt graag zijn passie tijdens een interactieve workshop, lezing of als gastdocent in het PO, VO en MBO/HBO/WO. Hij is in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid.

Wim boeken voor een workshop of vragen over de mogelijkheden? Vraag dan via het contactformulier informatie aan.

Muzikale teambuilding voor bedrijven, verenigingen en (school)organisaties [ workshop ]

Een actieve, creatieve en inspirerende workshop nodig voor tijdens een teambuildingsmiddag? Een muzikale teambuilding zorgt voor plezier, energie, ontspanning, inspiratie en bovenal muzikale verbinding in het team.

De workshop heeft een sterk interactief karakter en kan worden afgestemd aan de doelgroep en het thema van de teambuildingsochtend/middag. De afgeronde Master of Music – Vocal Leadership vormt de inspiratiebron voor het ontwikkelen van deze workshop. In de workshop kunnen de volgende onderdelen aan bod komen: fysieke warming-up, muzikale groepsbeslissingen maken, move&groove, samen zingen, roterend/gedeeld leiderschap.

“Wim gaf op 29 november 2022 een workshop aan mijn team om zowel gezamenlijk fysiek bezig te zijn, maar ook ieder individueel met zichzelf. Dit door middel van het medium zang wat voor een ieder best spannend is. Naderhand heb ik alleen maar goede reacties ontvangen. De workshop gaf hij op een erg plezierige en laagdrempelige manier. Dit zorgde ervoor dat iedereen meedeed en het een mooi en zinvol uur voor ons werd. Het lied dat we hebben geoefend, was nog weken daarna te horen op de afdeling.”

Anton Aerts
Teammanager Psychosociale Zorg & Consultatieve Psychiatrie – Erasmus MC

Workshop liedbegeleiding voor (basisschool)docenten

Wil je als juf of meester de kinderen muzikaal kunnen begeleiden tijdens het zingen? Dan kan het natuurlijk tijdens de een-op-een lessen, maar dit kan ook samen met je collega’s tijdens een workshop liedbegeleiding voor (basisschool)docenten.

De gitaar en ukelele zijn makkelijk mee te nemen en breed inzetbaar in de klas. Je kiest zelf het instrument waarmee we aan de slag gaan. Juist de ukelele wordt vaak gekozen voor deze workshop aangezien de akkoordgrepen net wat makkelijker zijn en het bij kinderen ook een geliefd instrument is.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de houding, het lezen en spelen van akkoorddiagrammen, het gebruik van de plectrum en het spelen en toepassen van begeleidingstechnieken (slagjes). Als uitgangspunt nemen we kinderliedjes uit bijvoorbeeld Eigen-wijs.

Kleuterjuf Janine neemt een verhaal van een boek als uitgangspunt om daarbij een lied te schrijven. Tijdens de zang- en gitaarlessen ligt de focus op de begeleidingstechniek als ook op zangtechniek en “storytelling”.

Muziek en autisme [ lezing / workshop ]

Op 5 oktober 2017 werd Wim genomineerd voor de Onderwijs Top Talent Prijs voor zijn onderzoek naar muziek en autisme. Hij geeft graag deze kennis door in de vorm van een workshop of lezing.

Workshop Muziek en Autisme

Doelstelling
Voor de autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels waardoor zij zich niet altijd voldoende zeker voelen om mee te doen in de muziekles. Daarnaast kan het ook voor de docent lastig zijn om muziekonderwijs aan te bieden waarin elke leerling wordt aangesproken en zich veilig voelt om samen muziek te kunnen maken. Helaas komt het daardoor nog te vaak voor dat muziek een onvoldoende plaats inneemt in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is enorm zonde omdat muziekonderwijs juist deze autistische leerlingen zoveel kan bieden.

Onderzoek
In de aanbeveling Muziek en Autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO wordt de schoolproblematiek die autistische leerlingen tijdens de schoolloopbaan ondervinden beschreven en wordt dit gekoppeld aan de kwaliteiten van deze leerlingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de waarde van muziekeducatie voor de autistische leerlingen in het bijzonder. Ten slotte vindt er een aanbeveling plaats voor muziekdocenten volgens de ABCDEF-methodiek, zodat docenten handvatten hebben om autismevriendelijk muziekonderwijs te kunnen realiseren. De methodiek zorgt er tevens voor dat deze leerlingen worden geholpen bij de ontwikkeling waar zij door hun autisme problemen ondervinden.

Lezing / Workshop
In deze workshop zal het informatieve karakter hand in hand gaan met het interactieve karakter.
Eerst vindt er een introductie plaats van het onderwerp waarbij de nadruk wordt gelegd op de opbrengst van het muziekonderwijs voor autistische leerlingen. Vervolgens worden de drempels die deze leerlingen ervaren besproken en wordt er ingegaan hoe muziekonderwijs hierbij een belangrijke rol kan vervullen. Hierna zullen het onderzoek en de aanbeveling kort worden toegelicht en wordt er ingegaan welke aanbevelingen en handvatten relevant zijn voor de docent.
Eventueel kan er een interactief element aan de workshop worden toegevoegd. Aan de hand van deze ervaringen wordt de gezamenlijke opbrengst besproken en wordt er ingegaan hoe deze werkvormen kunnen worden toegepast in de dagelijkse lespraktijk.

Nominatie Onderwijs Top Talent Prijs

Gastdocent

Als eerstegraads docent geeft Wim graag gastlessen muziek. Hij heeft les ervaring in zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw van het Primair en Voortgezet Onderwijs.