Wim Steenbakker

Workshop muziek en autisme

  • Mar 25

    Starts: March 25, 2020

In verband met de nominatie voor de Onderwijs Top Talent Prijs voor mijn onderzoek naar muziek en autisme mag ik een workshop geven over het onderwerp voor leraren van het speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Koog aan de Zaan.

Workshop Muziek en Autisme

Door: Wim Steenbakker

Doelstelling
Voor de autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels waardoor zij zich niet altijd voldoende zeker voelen om mee te doen in de muziekles. Daarnaast kan het ook voor de docent lastig zijn om muziekonderwijs aan te bieden waarin elke leerling wordt aangesproken en zich veilig voelt om samen muziek te kunnen maken. Helaas komt het daardoor nog te vaak voor dat muziek een onvoldoende plaats inneemt in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is enorm zonde omdat muziekonderwijs juist deze autistische leerlingen zoveel kan bieden.

Onderzoek
In de aanbeveling Muziek en Autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO die Wim Steenbakker in 2017 schreef, beschrijft hij de schoolproblematiek die autistische leerlingen tijdens de schoolloopbaan ondervinden en wordt dit gekoppeld aan de kwaliteiten van deze leerlingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de waarde van muziekeducatie voor de autistische leerlingen in het bijzonder. Ten slotte vindt er een aanbeveling plaats voor muziekdocenten volgens de ABCDEF-methodiek, zodat docenten handvatten hebben om autismevriendelijk muziekonderwijs te kunnen realiseren. De methodiek zorgt er tevens voor dat deze leerlingen worden geholpen bij de ontwikkeling waar zij door hun autisme problemen ondervinden.

Workshop
In deze workshop zal het informatieve karakter hand in hand gaan met het interactieve karakter.
Eerst vindt er een introductie plaats van het onderwerp waarbij de nadruk wordt gelegd op de opbrengst van het muziekonderwijs voor autistische leerlingen. Vervolgens worden de drempels die deze leerlingen ervaren besproken en wordt er ingegaan hoe muziekonderwijs hierbij een belangrijke rol kan vervullen. Hierna zullen het onderzoek en de aanbeveling kort worden toegelicht en wordt er ingegaan welke aanbevelingen en handvatten relevant zijn voor de docent. Vervolgens ervaren de deelnemers zelf hoe het is om met weinig middelen samen muziek te kunnen maken!
Aan de hand van deze ervaringen wordt de gezamenlijke opbrengst besproken en wordt er ingegaan hoe deze werkvormen kunnen worden toegepast in de dagelijkse lespraktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Steenbakker
Nominatie Onderwijs Top Talent Prijs

Contact

Heeft u vragen of wil u Wim Steenbakker boeken, stuur hem dan een mail naar het volgende adres: info@wimsteenbakker.nl

Wim Steenbakker
Singer / Songwriter / Guitarist
mob.: 06-41798895
tel.: 0113-622466
mail: info@wimsteenbakker.nl